SİTEDE ARA

YAHUDA (YEHUDA-JUDAS) İSKARYOT’UN SIRRI.. (IV. BÖLÜM)
23 Şubat 2020

ŞİMDİ KALDIĞIMIZ YERDEN YAHUDA İNCİLİNE DÖNÜYORUZ..

 

İsa’nın bu İncil’e göre Yahuda’ya Evreni, dünyayı ve canlıları (Adem ve Havva dahil) yaratan Tanrı asıl Tanrı değil fakat usulsüz bir beraberlikten meydana gelen Yaldobaoth  adında sahte bir Tanrı olduğu ve insanların  bunu bilmeyerek kendisinin temsil ettiği asıl büyük Tanrı olan babasına tapmadıklarını (böyle bir şeyin olduğunu bilmedikleri için kendisinin görevinin de bunu açıklamak olduğu)” söylediği iddia ediliyor.

 

İsa ölmek  istiyordu zira ancak bu şekilde ruhunun bedeninin hapsinden kurtulacağına inanıyordu. Yine bu İncil’e göre dünyanın  hakiki Tanrı tarafından yaratılmadığı zira gerçek Tanrı’nın tüm kudretini insanları yaratırken onlara bölüştürüp dağıttığı, zaten Tanrı insanı yaratırken “kendi resmimde, suretimde yarattım” demekle de bunu vurguladığı anlatılmaktadır. Dünyayı Yaratan Tanrı, Eski Antlaşma (Musevilerin kutsal kitabı Genessis - Yaradılış) kitabında da belirtilip, izah edildiği gibi bizleri yaratan Tanrı’dan daha düşük bir seviyedeki  intikamcı, kindar ve savaşçı bir Tanrı tarafından  yaratıldığı için bazı hatalar ve onlarla birlikte bu arada şeytan da ortaya çıkabilme fırsatı bulmuştur diye devam ediyor Yahuda İncili.

 

Bu kitabın doğruluğu ve otantitesi (hakikiliği) bakımından yapılan araştırmalarda en mühimi yazıldığı tarihi tespit etmek olmuştur. Kullanılan malzeme mürekkep ve diğer unsurlar hepsi çok dikkatlice araştırılıp incelenmiş ve netice olarak, Karbon 14 araştırması için Arizona Üniversitesi  profesörlerinden Tim Jull’e gönderilmiş ve netice olarak  MS. 280 senesi (+veya -80 sene olarak yani MS. yakl. 180 ile MS. 360 seneleri arası) kabul edilmiştir. Aynı şekilde gerek mürekkep, kullanılan kelimeler, cümle yapısı, dil bilgisi ve yazılan yazının şekli ile ilgili araştırmalarda  da aynı tarihler ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde toplanan Arizona Üniversitesi Uzmanlar Kurulu şöyle bir karara varmıştır.Elimizdeki bu papirüs kitabın aslı MS. 180 seneleri civarında Yunanca yazılmış olup, bu o kitabın Kopt (Coptic-Kıptice o tarihlerde Mısırda geçerli olan lisan) lisanında yapılmış bir tercümesidir.”

 

 Bu papirüs tomarının bugüne kadar kalmasının en büyük sebebi MS. 200 senelerinde Peder Lazarus’un  Doğu Mısırdaki Aziz Anthony’s Manastırı’nda, her gece günün son duasını mahzende geleneklere uygun olarak Tanrı’ya  odaklanarak  yaparak yeni bir gelenek yaratmış olmasıydı.  Çöl Manastırları zaman içinde inananlar tarafından çok tutulmaya ve ilgi görmeğe başladığından bir çok Ortadoğu ülkesi çöllerinde manastırlar kurulmaya başlandı. Issız ve gizli yerlerde kurulan bu manastırlar aynı zaman gizli kütüphanelerinde ve loş, karanlık mahzenlerinde inanmayanlardan ve düşmanların gazaplarından kutsal din kitaplarını ve Kiliseye ait kutsal kıymetli eşyaları da muhafaza etmeğe başladılar. Ve bilhassa bu manastırlarda yaşamlarını sürdüren rahiplerin en büyük uğraşları, ibadetlerinin yanı sıra o zamanların eski din ve bilim eserlerini saklamak, tercüme etmek ve onları kopya etmekti. İşte bugün bütün Hıristiyan din âlemini çok büyük bir şok altına sokan bu kitap (Yahuda İncili) da böyle çöldeki bir eski manastırın mahzen kalıntılarında bulunmuştur.

 

 

YAHUDA İNCİLİ’NDE NELERDEN BAHSEDİLİYOR?

 

Orijinalinin 62 sayfa olduğu sanılan eserin, 1999 yılında sadece 26 sayfası ve bu sayfaların sadece belli bir kısmı kalmıştır. Okuyan her grup tarafından metinler hep değişik şekillerde yorumlanmıştır. Astronomi ve yıldızların oluşumunu neredeyse kusursuz anlatılmasının yanı sıra, mevcut Hıristiyanlık öğretilerinin karşısında radikal sunumlar içermektedir. İslam dini ile oldukça fazla uyumlu olması da, bu eseri dünya'nın dört bir yanında gündeme taşımıştır.

 

Kitabın eldeki okunabilen kısımlardan içerik

        1 Yehuda'nın Müjdesi

 

Bu muhtelif bölümlerden kısa kısa aldığımız özet bilgileri size anlatmağa çalışacağız.

 

İsa'nın Yehuda' ya Fısıh Bayramı (14 Nisan) kutlamasından 3 gün önce konuştuğu vahiy..

 

 

İsa'nın Yeryüzü Vaizi

 

İsa Dünya'da gözüktükten sonra, insanlığın kurtuluşu için büyük bir kerametle mucizeler gerçekleştirdi. Ve bazıları doğrunun yolunda yürürken, diğerleri günahlarla yürüdü; 12 havari çağırılmıştı. Onlarla dünyanın ötesindeki gizlilikleri ve en sonunda ne olacağını konuşmaya başladı. Birçok kez havarilerine karşı kendisi olarak değil, bir çocuk olarak bulundu. (Tanrının Oğlu)

 

 

İsa'nın havarileriyle diyalogları: Şükran duası veya "İsa'nın son yemeğinde yenen ekmek ve içilen şarap" (Eucharist)

 

Bir gün İsa havarileriyle Yahudi’ye 'deydi, onları bulup toplayıp dini bir tören için oturttu. Havarilerine yaklaştığında, (34) beraber toplanmış ve oturmuş ve ekmek için şükran duası sunuyorlardı, İsa güldü.

 

Havarileri O'na dedi ki: "Efendimiz, şükran duamıza neden gülüyorsunuz? Doğru olanı yaptık."

İsa cevapladı ve onlara dedi ki : "Size gülmüyorum, bunu kendi ricanız için değil, ama bununla tanrınız mutlu olacak diye yapıyorsunuz."

Onlar dedi ki: "Efendimiz, siz tanrının oğlusunuz"

İsa onlara dedi ki, "Beni nasıl tanıyorsunuz? Size gerçeği söylüyorum, sizin aranızdaki halklar arasında hiç bir nesil beni tanımayacak."

 

 

Havarilerin Kızgınlığı

 

Havarileri bunu duyduğunda kızmaya başladılar ve O'nun aleyhinde kalplerinde saygısızlıkta bulundular.

İsa onların anlayamaması üzerine şöyle dedi: "Neden bu tahrik sizi nefrete itti? Tanrınız sizin içinizdedir, (...) (35) sizi ruhlarınızdaki nefrete kışkırttıAranızda kusursuz insanı öne çıkartabilecek herhangi biri varsa, yüzümün karşısında ayağa kalksın.”

 

Ama ruhları İsa'nın karşısında ayağa kaldıramadı, sadece Yehuda dışında. O ayağa kalkabildi, ama İsa’nın gözlerine bakamıyordu; kafasını başka bir yöne çevirdi. Yehuda O'na dedi ki: "Kim olduğunuzu ve nereden geldiğinizi biliyorum. Barbelo'nun ölümsüz diyarından geldiniz. Ve ben sizi buraya gönderenin ismini söyleyebilecek kadar değerli değilim.”

 

 

İsa Yehuda'ya yalnız konuşur

 

Yehuda'nın gurur verici bu yanıtının farkında olarak, İsa dedi ki: "Diğerlerinden uzaklaşırsan, sana krallığın sırlarını anlatacağım. Ulaşmak için olanağın var, ama büyük bir acı çekeceksin. (36) Çünkü başka biri senin yerine geçecek, on ikinin tekrar tanrıyla birleşebilmesi uğruna.”

Yehuda O'na dedi ki, "Bana bunları ne zaman söyleyeceksiniz ve ışığın fecrinin müthiş günü nesiller için ne zaman gelecek?”

 

 

Yehuda İsa'ya o Nesil ve İnsan Nesli Hakkında Soruyor

 

Yehuda O'na dedi ki, "Yol gösteren, bu nesil nasıl bir meyve verir?"

İsa dedi ki; "Tüm insan nesillerinin ruhları ölecek. Velhasıl bu kişiler, krallığın zamanını bitirdiklerinde ve ruhları terk ettiğinde, vücutları ölecek ama ruhları yaşayacak ve yukarı alınacaklar."

Yehuda dedi ki, "Peki insanlığın diğer nesilleri ne yapacak?"

İsa dedi ki, "İmkansızdır (44) taş üzerine ekilen bir tohumun meyvesini almak. Ayrıca bunun yoludur (...) kirlenmiş nesil (...) ve bozulabilir Sofya (...) ölümlü insanları yaratan el ki ruhları yukarıdaki sonsuzluk diyarına yükselebilsin. Size gerçeği söylüyorum (...) melek (...) güç görebilecek ki (...) bunları onlara (...) kutsal nesiller (...)."

İsa bunları söyledikten sonra, ayrıldı.

 

 

Yehuda gördüğü hayali anlatıyor ve İsa cevaplıyor

 

Yehuda dedi ki, "Efendim, hepsini dinlediğin gibi, şimdi de beni dinle. Lakin, müthiş bir hayal gördüm.”

İsa bunu duyunca, güldü ve dedi ki, "Sen, 13'üncü ruh; neden bu kadar zorluyorsun kendini? Ama konuş, ve sana katlanacağım."

Yehuda O'na dedi ki, "Bu hayalimde 12 havari beni taşlıyordu (45) şiddetle zulmediyorlardı. Ve ayrıca bir yere geldim (...) ardından. Bir ev (...) gördüm ve gözlerim büyüklüğünü anlayamadı. Müthiş insanlar etrafındaydı, yeşillikli bir çatısı vardı ve evin ortasında halk (...), diyordu ki, "Efendimiz, bizi bu insanlarla beraber alın."

İsa cevap verdi ve dedi ki, "Yehuda, yıldızın seni yolundan çıkardı." Devam etti, "Ölümlü doğan hiç kimse gördüğün eve giremez, çünkü orası kutsal olana ayrılmıştır. Ne güneş ne de ay orada hakimdir, ne de gün, ama kutsal olan her zaman orada kalacaktır, sonsuzluğun diyarında kutsal meleklerle. Bak, sana krallığın gizemlerini anlattım (46) ve sana yıldızların hatasını öğrettim ve (...) gönderip (...) 12 uzun zamana.”

 

 

Yehuda Kaderi Hakkında Soruyor

 

Yehuda dedi ki, "Efendim, benim tohumum da kontrol eden hükümdarların altında mıdır?"

İsa cevap verdi ve dedi ki, "Gel, ben ki (2 satır eksik), ama krallığı ve tüm nesillerini gördüğünde çok üzüleceksin.”

Bunu duyunca, Yehuda dedi ki, "Maruz kalmamın ne gibi bir iyiliği var ki? Lakin beni bu neslin dışarısına çıkardınız."

İsa cevap verdi ve dedi ki, "13'üncü olacaksın ve diğer nesiller tarafından lanet edileceksin - ve sen onları yönetmeye geleceksin. Son günlerde senin yükselişini lanetleyecekler (47) kutsal nesille."

 

 

İsa Yehuda'ya Evren Bilimi'ni Öğretiyor, Ruh ve “Kendiliğinden Üremiş”

 

İsa dedi ki, "Gel, sana hiç kimsenin görmediği sırları öğreteyim. Lakin sınırsız bir diyar var, sonlarını hiç bir melek neslinin görmediği, içinde görünmez büyük bir ruhun olduğu.

Hiç bir meleğin gözünün görmediği, hiç bir kalbin düşüncesinin anlamadığı,
ve hiç bir zaman bir isimle çağrılmayan.. Ve ışık saçan bir bulut belirdi orada. O dedi ki, "Bir melek yardımcım olarak varolsun."

"Müthiş bir melek, “Kendiliğinden Üremiş” kutsal bir aydınlanmış "enligtened", bulutlar arasında var oldu. O'nun sayesinde, dört başka melek başka bir buluttan var oldu ve “Kendiliğinden Üremişin” meleksel hizmetkârları oldular. “Kendiliğinden Üremiş” dedi ki, (48) İzin verin (...) varolsun (...) ve varoldu (...). Ve ilk ışığı kendisine hükmetmesi için yarattı. Dedi ki, "O'na hizmet edecek melekler varolsun ve sayısız on binler (on bin eski yunanca da en büyük rakamdı - myriad) varoldu. Dedi ki, izin verin aydınlanmış uzun zaman varolsun ve varoldu. O ikinci ışığı üzerinde yarattı, beraber sayısız on binlerce melekle hizmetlerini sunmak için. Böylece diğer aydınlanmış uzun zamanlar var etti. Onları da onları hükmetmesi için yaptı ve sayısız on binlerce meleği onlara yardım etmesi için yarattı.

 

 

Adamas ve Işık Saçanlar

 

"Adamas , Tanrı'yı arayan hiç bir meleğin görmediği ilk ışık saçan bulutun içindeydi. O (49) (...) ki (...) resmi (...) ve bu meleğin benzerliğinde. O bozulamayacak (dürüst - incorruptible) Seth neslini var etti (...) on iki (...) yirmi dört (...). 72 ışık saçan kendilerine 360 ışık saçan bozulamayacak nesil yarattı, Ruhun arzusuna uygun olarak, her birinin 5 rakamı olmalıydı.

12 ışık saçanın 12 uzun zamanı babalarını teşkil eder, her uzun zaman için altı cennet ile, yani yetmiş iki ışık saçan için yetmiş iki cennet vardır ve her birinin (50) beş seması, (toplamında) üç yüz altmış sema (...). Onlara otorite sahipliği ve müthiş sayısız melekler topluluğu verilmişti, ihtişam ve ilahi aşkları için, bundan sonra ayrıca saf ruhları, tüm uzun zamanların ve cennetlerin ve semaların ihtişamı ve ilahi aşkı olması için.

 

 

Evren, Kaos ve Yeraltı Dünyası

 

Bu ölümsüzlerin büyük bir çoğunluğuna evren deniliyordu - bu ki, harap olmaktır – “Kendiliğinden Üremiş” ve yetmiş iki uzun zamanı ile beraber babalarından ve yetmiş iki ışık saçandan. Onda ilk insan bozulamayacak özellikleriyle meydana çıktı. Ve bu uzun zaman o'nun nesli ile meydana çıktı, bu uzun zaman ki bilginin bulutu ve meleğin ismi (51) El idi. (...) uzun zaman (...) ondan sonra (...) dedi ki, "İzin verin, 12 melek varolsun kaosu ve Yeraltı Dünyasını (ya da ölüler diyarı - "underworld”) yönetmek için." Ve bak, buluttan bir melek belirdi, yüzü ateşle parıldayan ve görünüşü kanlarla kirlenmiş. İsmi "Nebro" idi, anlamı "isyankar" idi; diğerleri ona Yaldabaoth derdi. Başka bir melek, Saklas, bulutlar arasından geldi. Yani Nebro 6 melek yarattı - Saklas da dahil olmak üzere - yardımcıları olması için, ve cennetlerdeki 12 meleği üretti, her biri cennetlerin bir bölümünü alarak.

 

 

Hükümdarlar ve Melekler

 

12 hükümdar 12 meleğe konuştu: İzin verin, her biriniz (52) (...) ve onlara izin verin (...) nesil (1 satır eksik) melekler: İlki Seth, "Mesih" diye çağırılan,
İkincisi Harmathoth, o ki (...), Üçüncüsü Galila,  Dördüncüsü Yobel, Beşincisi Adonaios.
Bunlar yeraltını yöneten beş idiler ve ilk olarak tüm kaosun üzerinde.

 

 

İnsanlığın Yaratılışı

 

"Ve Saklas meleklerine dedi ki, "İzin verin bir insan yaratalım, benzerliği ardından ve şekli ardından. Adem ve karısı Havva'ya şeklini verdiler; bulutlar arasında "Zoe" diye çağırılan. Bu isimle tüm nesiller ilk insanı aradılar ve her biri eşini de bu isimle çağırdı. Şimdi, Sakla (53) emretmedi (...) sadece (...) nesiller (...) bu (...). Ve hükümdar Adem'e dedi ki, "Çocuklarınla uzun yaşayacaksın."

 

 

Yehuda Adem'in ve İnsanlığın Kaderini Soruyor

 

Yehuda İsa'ya dedi ki, "İnsanoğlu'nun yaşayacağı uzun zaman süresi nedir?" İsa dedi ki, "Neden bunu merak ediyorsun yani Adem'in kendi nesli ile, kendi yaşam süresince, sahibi olduğu krallığında yaşadı, uzun ömrüyle ve hükümdarlığıyla." Yehuda İsa'ya dedi ki, "İnsan ruhu ölür mü?"

İsa dedi ki, "İşte bu yüzden "Tanrı" (God) Mikail'e insanlara ruhlarını ödünç vermesini emretti ki hizmet edebilsinler ama "Büyük Olan" (the Great One) Cebrail'e hükümdarı olmayan büyük nesile ruhlarını bağışladı - ki bu, ruh ve can. Demek ki, diğer ruhlar (54) (bir satır eksik)

 

 

İsa Günahkârların Yok olmasını Yehuda ve Diğerleriyle Tartışıyor

 

"(...) ışık (yaklaşık 2 satır eksik) etrafında (...) izin verin (...) içinizdeki ruh bu bedende hüküm sürer nesillerce meleklerin içinde. Ama Tanrı sebebiydi Adem'e ve Onunla olanlara verilen bilginin, ki kaos'un kralları ve Yeraltı Dünyası onların üzerinde hüküm sürmesin diye.

Yehuda İsa'ya dedi ki, "Peki bu nesiller ne yapacak?"

İsa dedi ki, "Size gerçeği söylüyorum, hepsi için yıldızlar maddeleri tamamlandırmaya götürür. Saklas'ın kendisine verilen görevin süresi sona erince, ilk yıldızları nesillerle var olacak  ve onlar da yapacaklarını söylediklerini bitirecekler. Benim ismimde zina edip, çocuklarını katledecekler (55) ve yapacaklar (...) ve (yaklaşık 6,5 satır eksik) ismimde ve o yapacak (...) yıldızınızı 13'üncü uzun zamanda" Ardından İsa güldü.

Yehuda dedi ki, "Efendimiz, neden bize gülüyorsunuz?"

İsa cevap verdi ve dedi ki, "Gülüşüm size değil, yıldızların hatasına; çünkü bu 6 yıldız 5 savaşçıyla beraber merak ediyor, ama hepsi canlılarıyla beraber yok olacaklar."

 

 

İsa Vaftiz Olanlardan ve Yehuda'nın İhanetinden Bahsediyor

 

Yehuda İsa'ya dedi ki, "Bakın, sizin isminizde vaftiz olanlar ne yapacak?" İsa dedi ki, "Size gerçeği söylüyorum, bu vaftiz olma (56) (...) ismimde (yaklaşık 9 satır eksik) bana. Sana gerçeği söylüyorum, Yehuda, Saklas'a kurban verenler (...) Tanrı (3 satır eksik) günahkar olan her şey.

"Ama onların hepsinden üstün olacaksın. Çünkü sen, elbiselerimi taşıyan insanı kurban edeceksin.

Boynuzların çoktan yükseltildi, gazabın uyandırıldı, yıldızın parlakça gözüktü ve kalbinde var (...). (57)

"Sana gerçeği söylüyorum (...) sonuncun (...) olacak (yaklaşık 2,5 satır eksik), üzül (2 satır eksik) hükümdar, çünkü o da yok olacak. Ve ardından Adem'in büyük neslinin şekli yükselecek, cennet, dünya ve melekler öncesinde, sonsuz diyarlardan gelen var olacak. Bak, sana her şey söylendi. Gözlerini yukarı kaldır ve bulutlara ve içindeki ışığa ve etrafındaki yıldızlara bak. Yolu gösteren yıldız senin yıldızın.

Yehuda gözlerini yukarıya kaldırdı ve ışık saçan bir bulut gördü ve içine girdi. Yeryüzünde bulunanlar bulut içerisinden bir ses duydular, diyordu ki, (58) (...) büyük nesil (...) ... şekli (...) (yaklaşık 5 satır eksik)

 

 

Sonuç : Yehuda İsa'ya İhanet Ediyor

 

(...) Yüksek rahipleri mırıldandı çünkü duası için konuk odasına gitti. Ama bazı kâtipler O'nu tutuklamak için duasını dikkatlice dinliyorlardı, çünkü insanlardan korkuyorlardı, lakin herkes O'nu bir peygamber olarak görüyordu.

Yehuda'ya yaklaştılar ve dediler ki, "Burada ne yapıyorsun? Sen İsa'nın havarisisin."

Yehuda onlara diledikleri gibi cevap verdi. Ve biraz para verdiler ve Yehuda da O'nu onlara verdi.

 

Not:  Yukarıda kitaptan yapılan tercümedeki  aşağıdaki notların izahı (….) orijinalinde okunmayan yerler (…. Satır eksik) yani o kadar satır yok demek. Özetle incilin son hali orijinalinden 36 sayfa eksik.

 

Kaynak : The Gospel of Judas

 

 

Yukarıdaki papirüstaki en önemli kısım son yemekte İsa'nın havari Yahuda'ya aktardığı gizli bilgilerin açıklamasıdır. Yukarıda Yahuda ‘nın İncilinin ikinci sayfasının İngilizce tercümesinin ikinci sayfasında izah edilen son yemekte İsa’yla Havarileri aralarında geçen konuşma bilinenden çok farklıdır. Bu konuşmada Yahuda’yı bir kenara çeken İsa’nın ona insanların yanlış Tanrıya taptıklarını açıklaması bir hayli ilginçir.

 

Aşağıda bu tercümeyi size izah edelim: Ne zaman ki o (İsa) havarilerine yaklaştı (ki onlar hep beraber toplanıp oturmuşlar ve yiyecekleri ekmeği kutsayan bir dua yapıyorlardı) ve güldü. Havarileri ona dediler ki: “Sahip sen bizim kutsama duamıza niye gülüyorsun, bizler doğru olanı yaptık. “Onlara cevaben dedi ki:Ben size gülmüyorum. Siz bunu (dua etmeyi) kendi isteğinizle yapmıyorsunuz fakat bunu Tanrınızın memnun kalacağını bildiğiniz için din adamlarının zorlaması ile yapıyorsunuz.“ İsa tekrar güldü “Çünkü o din âlimlerinin inandıkları ve Tek Tanrı olarak kabul ettikleri  Eski Antlaşmada ismi geçen Tanrının (ki hepsi ona tapıyorlardı) Hakiki Tanrı olmadığını çok iyi biliyordu.

İşte İncil de açıklanan bu sırrı bir tek o toplantıdaki Yahuda bunu anlamış ve ona inanmıştır, bütün Ortodoks Hıristiyanlar gibi hakiki Tanrının özelliğini ve kimliğini o biliyordu. Bu da İsa’nın ona açıkladığı sırrı en önemli yönüydü.

  

Yukarıda kitabın içeriği hakkında genel olarak bulunan sayfaların kalan kısımlarının tercümesi ile ilgili bilgi verdik. Yahuda’nın Müjdesi (İncili) adını taşıyan bu papirüs tomarından (ki bugün bulunan 62 sayfadan okuyabildiğimiz sadece 26 sayfa vardır. Açığa çıkan iki hakikat, Hıristiyan Teolojisinde devrim yaratacak kadar büyük ve önemli şok meydana getirmiştir.

 

Bu güne kadar Musevilik ve Hıristiyalıkça (İslam Dininde bazı farklılıklar vardır)  kutsal sayılan  Hz. Musa tarafından yazıldığı inanılan beş kitaptan birincisi olan Genessis veya Yaradılış’ın içinde Tanrı’nın evreni, dünyayı, insanları ve diğer canlıları nasıl yarattığı izah edilmektedir. Bu Tanrının,  insanların dinlerine göre muhtelif isimler altında taptıklarının hakiki Tanrı olmadığının Hz. İsa tarafından Yahuda‘ya açıklanması sadece Hıristiyanlık açısından değil, yeryüzündeki tüm dinler açısından muazzam bir devrimdir. 

 

Bugüne dek İsa peygamberi Romalılara 30 gümüş para karşılığı ihbar ettiği bilinen ve bütün insanlık âlemince bir hain olarak kabul edilen ve bu yüzden de intihar etmiş olan Yahuda İskaryot’un aslında İsa’nın en sadık sırdaşı ve havarisi olduğu ve tüm bunları İsa’nın bazı sebepler için kendi isteği ve onun emirlerine uyarak yaptığı çok büyük, önemli ve de sarsıcı bir bilgidir. Ve İsa’nın da Yahuda’nın Peygamberi dinleyerek dediklerini yapmasına karşılık yukarıdaki İncil’de bir kısmı anlatılan, göklerin sırlarını ona ifşa ettikten sonra doğrudan Tanrı’nın yanına gittiğidir.

 

İşte tüm teologların, din bilginlerinin aklını karıştıran bu Yahuda İncilinde anlatılanlardır.

Daha da önemlisi, bunun eski din adamları ve bir kaç hükümdar tarafından bilindiği fakat bu ve buna benzer bilgileri ihtiva eden kitapların Gnostic ve Hypocriphia yani Vatikan ve öncesi tarafından kabul edilmeyen bir nevi aforoz edilen kitaplardan olduğu ve ele geçen nüshaların yakılmış olduğudur. Bu nüshanın da nasıl olduğu belli olmayan bir şekilde Mısır çölündeki eski bir manastırın mahzenindeki bir mezarda bulunan mumyanın kolları arasında 1970 senesinde bulunmuş olması işi daha da bir esrarengiz bir hale sokmaktadır.  

 

 

 (SON)

 

İSA I
IRENAEUS
İSA GÖMÜLÜYOR
İSA II
VIA DOLOROSA I
VIA DOLOROSA II
İSA VE P. PILATUS
HZ. İSA'NIN YATIRILDIĞI YER
İSA PİLATUS'UN KARŞISINDA
İSA ÇARMIHA GERİLİYOR
KIYAMET KİLİSESİ
KIYAMET KİLİSESİNİN İÇİ
  • YORUMLAR (0)
  • YORUM YAP
    • İlk yorumu sen yap.
  • Ad Soyad E-mail Adres Yorum